написати звернення

Відповідь на звернення :
Ваше звернення щодо спорудження в м.Чернівцях пам’ятника С.Бандері на честь 110-ї річниці з дня його народження розглянуто департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин.
Повідомляємо, що на сьогодні управлінням містобудування та архітектури департаменту спільно з відділом охорони культурної спадщини міської ради вивчається питання щодо місця розміщення зазначеного пам’ятника.
Додатково інформуємо, що наказом Держбуду України та Мінкультури України від 30.11.2004 року № 231/806 затверджено Порядок спорудження (створення) пам’ятників і монументів. Відповідно до п.2.1. цього Порядку, рішення про спорудження (створення) пам’ятників (монументів) місцевого значення приймаються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
П.3.4. Після прийняття місцевими органами виконавчої влади рішення про спорудження (створення) пам’ятників і монументів місцевого значення управління культури міських державних адміністрацій проводить конкурс на кращу проектну пропозицію щодо пам’ятника (монумента) у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99р. N 2137 (2137-99-п) “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”.
П.3.5. Проекти пам’ятників (монументів) місцевого значення погоджуються на спільних засіданнях архітектурно-містобудівних рад при управліннях містобудування та архітектури (для міст обласного значення), управліннях містобудування та архітектури обласних, міських державних адміністрацій та художніх рад при управліннях культури обласних, міських державних адміністрацій із залученням до розгляду обласних організацій Національної спілки художників України та Національної спілки архітекторів України (за згодою).
П.3.7. Відповідно до обраного на конкурсній основі та рекомендованого містобудівною та художньо-експертною радою ескізного проекту пам’ятника (монумента) замовник доручає виконання окремих видів проектних і будівельних робіт особам, які мають відповідну ліцензію (кваліфікаційний сертифікат).
П. 3.10. З урахуванням протокольних рішень засідань відповідних містобудівних та художньо-експертних рад генеральний
проектувальник за участю замовника забезпечує погодження проектної документації, проведення комплексної державної експертизи і
затвердження її в установленому порядку.
П. 3.11. Проектна документація на спорудження (створення) пам’ятника (монумента) розробляється у дві стадії:
1) проект;
2) робоча документація.

Зробити публічним : Так
Надаю згоду : Так