kaspruk
Чернівецький міський голова

Особистий прийом громадян:
1-й та 3-й понеділок з 16:00 (попередній запис)
написати звернення

Відповідь на звернення :

Розглянувши Ваше електронне звернення до Чернівецького міського голови від 26.05.2020 щодо виконання будівельних робіт на земельній ділянці, обмеженій вулицями О.Щербанюка, К.Мініна, провулком О.Щербанюка без отримання дозволу на виконання будівельних робіт інформуємо наступне.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова територій здійснюється шляхом розміщення об’єктів будівництва. Суб’єкти містобудування зобов’язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проектування і будівництва об’єктів. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог цього Закону. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. Проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку:
1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи;
3) затвердження проектної документації;
4) виконання підготовчих та будівельних робіт;
5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.
З врахуванням інформації, викладеної у Вашому звернені, наявної інформації в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради (надалі – Інспекція), даних муніципального ресурсу «Геопортал міста Чернівці» та за наслідками виїзду на місце, посадовими особами Інспекції встановлено, що в районі обмеженому вулицями О.Щербанюка, К.Мініна, провулком О.Щербанюка знаходяться три земельні ділянки з кадастровими номерами: 7310136300:25:002:0056, 7310136300:25:002:1083, 7310136300:25:002:1083.
На забудову земельної ділянки з кадастровим номером 7310136300:25:002:0056 управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради 27.01.2017 видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на об’єкт «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом на вул. О.Щербанюка,79 в м. Чернівці», замовник – приватна фірма «ПРОВІДЕНС-ІНВЕСТ».
На забудову земельної ділянки з кадастровим номером 7310136300:25:002:1082 видані містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта «Будівництво будівлі торгівельного призначення з вбудованими приміщеннями для побутового, готельного та житлового використання (апартаменти) на вул.О.Щербанюка,79 в м.Чернівці», затверджені наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (надалі – Департамент) від 04.03.2020 № 631-МУО замовник – житлово-будівельний кооператив «РОЯЛ СТРІТ».
На забудову земельної ділянки з кадастровим номером 7310136300:25:002:1083 видані містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта «Будівництво будівлі торгівельного призначення з вбудованими приміщеннями готельного, житлового використання (апартаменти) та закладу громадського харчування на вул. О.Щербанюка, 79 в м. Чернівці», затверджені наказом Департаменту від 04.03.2020 № 632-МУО, замовник – приватна фірма «ПРОВІДЕНС».
Відповідно до даних Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (надалі – Єдиний Реєстр), за адресою: вул.О.Щербанюка,79 набуто право на початок виконання будівельних робіт з будівництва багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом по вул.О.Щербанюка, 79, шляхом отримання ПФ «ПРОВІДЕНС-ІНВЕСТ» дозволу на виконання будівельних робіт від 08.04.2019 №ЧВ 112190982834.
Інформація щодо набутого права на початок виконання будівельних робіт на інших об’єктах за адресою вул.О.Щербанюка,79, м. Чернівці, в Єдиному Реєстрі відсутня.
Що стосується проведення перевірки факту незаконного будівництва на земельній ділянці, обмеженій вулицями О.Щербанюка, К.Мініна, провулком О.Щербанюка інформуємо наступне.
13.03.2020 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та Постанову № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю», які набрали чинності 18.03.2020.
Постановою КМУ № 218 від 13.03.2020 ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. В свою чергу, постановою КМУ № 219 від 13.03.2020 утворено Державну інспекцію містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Пунктом 3 постанови КМУ № 219 від 13.03.2020 зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» (Офіційний вісник України, 2011 p., № 40, ст. 1647) до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування, що унеможливлює здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю на вищезазначеному об’єкті.
Зважаючи на вищенаведене, здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю в порядку проведення позапланової перевірки на вул. О.Щербанюка,79 можливе за умови відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю».
У разі, якщо Ви вважаєте, що будівництвом на вул.О.Щербанюка, 79 у м.Чернівцях порушуються Ваші особисті немайнові або майнові права та інтереси, то у відповідності з приписами статей 15 та 16 Цивільного кодексу України Ви маєте право звернутися до суду за їх захистом.

Зробити публічним : Так
Надаю згоду : Так