kaspruk
Чернівецький міський голова

Особистий прийом громадян:
1-й та 3-й понеділок з 16:00 (попередній запис)
написати звернення

Відповідь на звернення :
На Ваше звернення щодо реєстрації місця проживання за адресою вул.Заставнянська садівниче товариство “Рябінушки”, повідомляємо наступне.
Порушене Вами питання одержало законодавче вирішення 02.09.2014р., коли Верховною Радою України було ухвалено Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання” за №1673-VII, який набрав чинності 27.09.2014 року. Ключовим аспектом вказаного Закону є те, що Житловий кодекс УРСР доповнено статтею 8-1, відповідно до якої громадяни відповідно до закону мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
29.04.2015 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 321 “Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки”.
Цей порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків у жилі будинки. Зокрема, як зазначено у документі, переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально. Для переведення дачного чи садового будинку в жилий громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає заяву до виконавчого органу міської (селищної, сільської) ради. Також подаються копія документу про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку, письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий, звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів місцева рада протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у житловий з присвоєнням поштової адреси або про відмову в переведенні. Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством. У випадку відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
Отже, для реалізації права на реєстрацію місця проживання в дачному або садовому будинку необхідно виконати дві головні умови – це зміна цільового призначення земельної ділянки і переведення дачного/садового будинку в житловий. Також для реєстрації в садовому будинку такий будинок повинен мати конкретну адресу, знаходитися в межах адміністративно-територіальної одиниці та бути зареєстрованим як житловий об’єкт нерухомого майна.
З урахуванням викладеного вище, пропонуємо Вам звернутись з переліком відповідних документів до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради за адресою – вул.Богдана Хмельницького, 64А, для переведення дачного/садового будинку за адресою вул.Заставнянська садівниче товариство “Рябінушки” в житловий, що в свою чергу дозволить провести реєстрацію Вашого місця проживання відповідно до вимог чинного законодавства.

Зробити публічним : Так
Надаю згоду : Так