kaspruk
Чернівецький міський голова

Особистий прийом громадян:
1-й та 3-й понеділок з 16:00 (попередній запис)
написати звернення

Відповідь на звернення :
На Ваше електронне звернення від 08.07.2017 року щодо встановлення посадових окладів працівникам комунального підприємства «Чернівціводоканал» (надалі – Підприємство) наказом Підприємства від 15.06.2017 року № 127 департамент житлово-комунального господарства міської ради інформує по суті порушеного питання про наступне.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, відноситься до державного регулювання.
Умови оплати праці керівників зазначених підприємств встановлюються в контракті з дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами).
Зазначеною постановою надано право керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на комунальній власності, встановлювати посадові оклади.
Розмір посадового окладу керівника підприємства залежить від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду працівника основного виробництва, а у випадках, коли тарифні ставки робітників не застосовуються, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначених у колективному договорі, та складності управління підприємством, його технічної оснащеності, вартості основних фондів, рівня рентабельності та обсягу виробництва продукції (робіт, послуг).
На підставі показників фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2016 рік з 1 травня 2017 року посадовий оклад начальнику КП «Чернівціводоканал» встановлено розпорядженням Чернівецького міського голови від 23.05.2017р. № 503-к «Про розміри матеріального забезпечення керівників підприємств, установ, закладів та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади м.Чернівців та внесення змін в розпорядження міського голови від 01.04.2009 № 133-к».
Всім Іншим працівникам підприємства посадові оклади, які затверджені наказом по Підприємству від 15.06.2017 року № 127, встановлені відповідно до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та профспілкою працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки (надалі – Галузева угода), якою передбачено встановлення посадових окладів головного інженера, заступників директора, головного бухгалтера, головних: економіста, енергетика, механіка, технолога, диспетчера та інших, начальників служб, заступнику головного бухгалтера, тощо в розмірі 10-50% нижче від посадового окладу керівника, іншим працівникам – з урахуванням коефіцієнтів співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії).
Колективним договором Підприємства (додатками до Колективного договору) відповідно до Галузевої угоди встановлені оклади головним спеціалістам, коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва, міжрозрядні тарифні коефіцієнти робітників та відповідні галузеві коефіцієнти.
Співвідношення зарплати головних спеціалістів визначено відповідно до Галузевої угоди, Колективного договору Підприємства та з урахуванням посадового окладу керівника Підприємства. Співвідношення зарплати іншого адмінуправлінського персоналу визначено відповідно до Галузевої угоди, Колективного договору Підприємства та з урахуванням мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва та галузевого коефіцієнту. Співвідношення робочих професій визначено відповідно до Галузевої угоди, Колективного договору Підприємства, з урахуванням міжрозрядних тарифних коефіцієнтів робітників та відповідних галузевих коефіцієнтів.
На підставі викладеного, внесено зміни до Колективного договору Підприємства, які зареєстровані в департаменті праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради 11.07.2017 року, реєстраційний № 254.
По суті порушеного Вами питання щодо зміни зарплати по Підприємству необхідно врахувати встановлення посадових окладів та тарифних ставок впродовж 2015-2017 років.
З 1 липня 2015 року розпорядженням по КП «Чернівціводоканал» від 01.07.2015р. за № 22, на виконання норм визначених Галузевою угодою на 2013-2015 роки, по підприємству запроваджено для інших працівників з експлуатації та обслуговування систем водозабезпечення та водовідведення – коефіцієнт 1,2 відповідно до розпорядження № 22 від 01.07.2015р. та штатного розпису з 01.07.2015р. В той час як заробітні плати: головного інженера, заступників начальника, головних спеціалістів залишались не змінними (мін. 1147, галуз.1,2 та 1,1).
З 1 вересня 2015 року у зв’язку із розпорядженням міського голови від 17.09.2015р. № 788-к та на виконання Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2013-2015роки, де враховано: мінімальна заробітна плата в розмірі 1218 грн. з дотриманням міжрозрядних та міжпосадових співвідношень, а тарифну ставку (оклад) робітника 1 розряду у розмірі не менше 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати та галузевий коефіцієнт 1,2, заробітні плати головних спеціалістів було змінено з врахуванням нормативів, які були застосовані на підприємстві на момент затвердження посадового окладу в контракті начальнику підприємства.
З 1 вересня 2015 року по 1 квітня 2017 року відповідно до змін мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб відбувалися зміни і для працівників КП «Чернівціводоканал» при розрахунках посадових окладів, тарифних сіток. Так на підприємстві, відповідно до чинного законодавства, запроваджено:
•мінімальна заробітна плата, що визначена державною нормою, а саме Закону України «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015р. № 704-VIII, з 01 жовтня 2015 року – 1 378 грн. (наказ від 20.10.2015р. № 171)
•на підприємстві з 01 червня 2016 року встановлена мінімальна заробітна плата в розмірі – 1 450 грн., на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік від 25 грудня 2015р. за № 928-VIII (наказ від 23.06.2016р. № 127);
•з 01 листопада 2016 року на КП «Чернівціводоканал» для робітників з експлуатації та обслуговування систем водозабезпечення та водовідведення, запроваджено галузевий коефіцієнт – 1,35 (розпорядження від 02.11.2016р. № 142);
•з 1 березня 2017 року, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», (із змінами, внесеними згідно із Законом № 18690-VІІ від 21.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст. 146) на підприємстві встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1 600 грн., з дотриманням між розрядних та міжпосадових співвідношень (наказ від 15.02.2017р. № 30);
•з 01 квітня 2017р. на виконання умов визначених Галузевою угодою запроваджено галузевий коефіцієнт – 1,5.
Не зважаючи на те, що на підприємстві відбувалися зміни в частині запровадження мінімальних розмірів заробітних плат, мінімальних галузевих коефіцієнтів, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, заробітна плата за період з 1 вересня 2015 року по 1 травня 2017 року для головних спеціалістів не змінювалась, а з 1 листопада 2016 року зарплата головних спеціалістів була нижчою від зарплати начальників відділів.

Зробити публічним : Так
Надаю згоду : Так